Ökat behov av särskoleplatser

Behovet av särskoleplatser på Gotland är större än någonsin. Just nu väntar 47 ungdomar på Gotland, på att få komma in i särskoleverksamheten - och eftersom platser och pengar fattas får de gå kvar i den vanliga grundskolan så länge. Särskolechefen Jan-Erik Eriksson är bekymrad över att resurserna inte räcker till alla som behöver en plats....
Särskolan är skolformen för dem som på grund av någon utvecklingsstörning eller t ex autism inte kan gå i den vanliga grundskolan eller gymnasieskolan. Särskolan på Gotland har för närvarande 175 elever. Förra året rapporterades en 20 procentig ökning av antalet elever. Om de som nu köar skulle skrivas in, så vore det en mer än 25%-ig ökning i år. Men Gotlands kommun klarar inte att ge alla elever det de har rätt till. För trots att alltså närmare 50 elever i grundskolan på Gotland uppfyller alla kriterier för att få en särskoleplats istället, så får de fortsätta i den klass där de har uppenbara problem att hänga med.