Grå flugsnappare (Muscicapa striata)

3:00 min

Den grå flugsnapparen är en liten, diskret fågel som oftast placerar sitt bo i en grenklyka. Men arten är också specialist på att hitta udda boplatser: allt från gamla övergivna skor till blomlådor.

Den grå flugsnapparen finns över i stort sett hela landet. Men att arten är så spridd att den av fågelforskare anses ligga på tionde plats på listan över landets vanligaste fåglar – ett pinnhål före den mer kända svartvita flugsnapparen – är det nog få som anar. Är man liten och grå och lätt att förbise så är man.

Allra vanligast är arten i skogsmark i norr, men den håller nästan lika gärna till i trädgårdar och parker i söder, och har alltså en förkärlek för bobygge på udda ställen mitt framför näsan på människor.

Som namnet antyder lever den grå flugsnapparen av insekter, men den tar inte bara flugor. Även större småkryp fångas skickligt i luften.

(Muscicapa striata)