ITprojekt hjälper invandrare

Nästa vecka inleder Högskolan i Halmstad ett nytt IT-projekt, det så kallade GIT-projektet, som handlar om att utbilda kvinnor, gärna med invandrarbakgrund, till ett framtida yrke som nätverks utvecklare med teknisk spjutspetskompetens.
GIT, står för Genus, Integration och Teknologi, och kommer genom en ganska informell sållningsprocess, att försöka hitta sökande som, inte nödvändigtvis har mycket förkunskap, men ändå kan tänka sig att intressera sig för den tekniska sidan av internet, en yrkesinrikting som idag är helt mansdominerad. Och initiativtagarna till den nya utbildningen menar att behovet av nätverks utvecklare kommer att explodera de kommande åren.