De gotländska skolorna är bra

I stora drag är det en god kvalitet i den gotländska skolan. Det konstaterar skolinspektör Rigmor Kinnbom efter att ha lämnat en första rapport från hennes inspektioner.
Kinnbom har åkt runt bland skolorna på norra Gotland och bedömt kvalitén i undervisningen. Det mest positiva är den satsning som gjorts på elevernas läsfärdigheter de senaste åren, däremot har skrivandet halkat efter, konstaterar Kinnbom.