Rotfrukter blir målarfärg

1:43 min

Rotfrukter, hampa och spannmål skall nu i stor skala bli till produkter som kan användas i den kemiska industrin, istället för olja. Idag invigs Sveriges största bioraffinaderi för jordbruksprodukter utanför Landskrona.

– Det kan röra sig om kemikalier, t ex som sådant kan vara bra att ha när man producerar färg, eller oljor för att göra smörjmedel till masikiner uppe i Norrland. Det finns en massa olika produkter man kan tänka sig, säger Josefin Ahlkvist, som är civilingenjör och jobbar med projektet.

Det nya raffinaderiet kommer till stor del att användas i forskningssyfte men även industrier som vill utveckla och testa produkter kommer att komma hit. Jordbruksprodukterna hackas och blandas med vatten till något som kallas för slurry, som sedan läggs i stora tankar där processen fortsätter.

– Här i tankarna tar man in slurryn, och så tillsätter man mikroorganismerna. Det är där den process sker som vi är ute efter. Mikroorganismerna verkar på råvaran så ollika produkter bildas, berättar Josefin Ahlkvist.

Olika former av mikroorganismer som bakterier eller jäst används i processerna. Antingen producerar olika organismer olika produkter eller så styrs en organism så att den kan bidra till olika produkter.
Nu skall man alltså odla jordbruksprodukter eller använda rester från beredningen av jordprodukter för att framställa kemikalier och oljor. Och det behöver inte vara något konstigt med det, menar Josefin Ahlkvist.

– Vi har avfall från jordbruket idag som inte används till någonting. Dessutom har vi jordbruksarealer som kunde utnyttjas bättre, här i Öresundsregionen. Det är ju inget fel i att utnyttja den råvara vi har på bästa sätt, säger Ahlkvist.

Håkan Svensson

vet@sr.se