Estonia transporterade militärmateriel

Svenska försvaret använde passagerarfartyget Estonia som transportmedel för hemlig militär utrustning. Det framgår av ett avtal mellan det svenska försvaret och Tullverket.

Tullverket gick med på att släppa igenom hemliga vapentransporter som kom med den estniska passagerafärjan.

– Försvarsmakten anmälde att det skulle äga rum. De fanns till och med på plats i mottagningen tillsammans med tullen. Det fungerade på det sättet. I övrigt vill jag inte kommentera detta, säger Sven Peter Olsson, som var underrättelsechef på Tullverket vid tiden för Estonias förlisning.

Det är oklart hur mycket hemliga vapen som det svenska försvaret transporterade på passagerarfärjan Estonia. Sven Peter Olsson vill alltså inte berätta hur omfattande införseln varit på grund av att informationen är hemligstämplad.

Transport en vecka före förlisningen
I SVT-programmet Uppdrag granskning i tisdags berättade en tulltjänsteman att Estonia vid två tillfällen haft transport av hemlig vapenutrustning. Det var två respektive en vecka före Estonias förlisning den 28 september 1994.

Tulltjänstemannen hade fått order av sina chefer att släppa in bilar i Sverige utan tullkontroll. Hans egen bedömning av lasten var att det var någon form av militär radioutrustning som transporterades i kartonger i mindre skåpbilar.

Nu medger alltså Tullverket att det existerade ett avtal mellan Tullverket och det svenska försvaret där Estonia användes som transportväg för hemliga vapen.

Det har inte framgått av haverikommissionens utredning att Estonia också fungerade som vapentransportör.

Rykten om narkotika i lasten
Estoniakatastrofen krävde officiellt 852 dödsoffer och är den största olyckan i Sverige i modern tid. Tidigare har det cirkulerat rykten om att det ska ha funnits narkotika i lasten ombord på den sista färden.

Tullen har i efterhand gjort en kontroll på all last utan att hitta några misstänkta kopplingar till narkotikahandel, säger Sven Peter Olsson. Tullen har inte heller några uppgifter om att militär utrustning funnits ombord när Estonia förliste, säger han.

– Vi kom fram till att det inte fanns någonting som kunde knyta någon av de här lastbilarna eller paketbilarna till någon illegal aktivitet, säger Sven Peter Olsson, som var underrättelsechef på Tullverket vid tiden för Estoniakatastrofen.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se