Inget åtal mot Stasi-forskaren Birgitta Almgren

1:02 min

Justitiekanslern lägger ned förundersökningen mot forskaren Birgitta Almgren. JK har utrett om hon brutit mot tystnadsplikten med de uppgifter om svenska agenter som fanns i hennes bok om den östtyska underrättelsetjänsten Stasi.

– Jag blir ju väldigt glad att få höra det här. Det är ju en seger för forskningen, att även vi i Sverige vågar göra upp med vår historia. Det jag har gjort det är ju att jag fullgjort min plikt som forskare, helt enkelt, sa Birgitta Almgren när Ekot gav henne beskedet.

Birgitta Almgren kom i höstas ut med boken "Inte bara spioner". För att kunna skriva om svenska agenter i den forna östtyska underrättelsetjänsten fick hon tillstånd att se säkerhetspolisens handlingar om Stasi.

Men när Regeringsrätten gav henne det tillståndet var det med restriktioner. Hon fick inte lämna uppgifterna vidare och hon fick inte skriva så att enskilda personer kunde identifieras. Men några svenskar kände sig utpekade och hävdade att deras identiteter hade röjts.

JK har nu utrett ärendet och menar att Birgitta Almgren inte hade det uppsåt som krävs för att hennes publicering ska vara straffbar, Men hon får kritik för att hon inte analyserat konsekvenserna av publiceringen så ingående som kan förväntas av en forskare.