Stor spänning när Spanien sålde tioårsobligationer

Det var stor spänning i dag inför att Spanien skulle sälja obligationer på tio år, men det gick. Räntan blev 6.04 procent, lägre än vid tidigare tillfällen. Men problemen är inte över.

Mycket tyder på att EU förbereder ett mer omfattande räddningspaket till Spanien. Den spanska regeringen har begärt hjälp för att rädda sina banker, som sitter med lån som de inte får tillbaka från den kraschade fastighetssektorn. Men EU-ledare som Tysklands Angela Merkel har svarat att endast lån till Spanien som stat kan vara aktuellt.

Det som förbereds enligt Financial Times är nödlån utan de hårda krav som ställts på Grekland, Irland och Portugal, som också behövt räddas utifrån. En modell skulle kunna vara att ge pengar till den spanska bankakuten, som kan ses som en offentlig representant, men helst vill de ansvariga för euron se att stödet går till Spanien.

Den spanske premiärministern Rajoy är envis. Han tror att det skulle solka Spaniens rykte och säger att han vill agera först efter att Valutafonden kommit med sin bedömning på måndag och de två oberoende konsulterna har utvärderat de spanska bankernas kapitalbehov.