Kräver tillsyn av sprittillstånd

Nykterhetsförbundet i Sörmland kräver att kommunerna ska ta sitt ansvar och regelbundet kontrollera beviljade utskänkningstillstånd.
Kommunerna tog över ansvaret för utskänkningstillstånd 1995 och är skyldiga att utföra tillsyn över beviljade tillstånd. Antalet tillstånd att servera alkohol ökar samtidigt som det inte görs några regelbundna kontroller av tillstånden. Jörgen Carlsson på nykterhetsförbundet anser att kommunerna haft tillräckligt med tid för att ta fram rutiner och kompetent personal för att klara tillsynen bättre än vad som görs idag.