Breiviks försvar ville stoppa expertens vittnesmål

0:42 min

När psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt i dag skulle fortsätta sitt vittnesmål i Oslo tingsrätt menade försvaret att inlägget var att betrakta som en tredje rättspsykiatrisk undersökning och därför inte skulle tillåtas.

Malt följde rättegången under de första fem dagarna när Breivik fick förklara sig och var kallad till rätten för att förklara hur de två sinnesundersökningarna av den åtalade har kunnat komma till så olika slutsatser.

Under nästan två timmar fick Malt berätta om sina intryck. Han menade att den första sinnesundersökningen av Anders Behring Breivik hade fel i slutsatsen att den åtalade lider av paranoid schizofreni.

Den andra undersökningen menade att den åtalade ska anses vara psykiskt frisk.

Under sitt vittnesmål diskuterade Malt vad som talar för respektive mot att den åtalade skulle kunna tillskrivas olika psykiatriska diagnoser. Kriterierna för paranoid schizofreni är, enligt Malt, inte uppfyllda. Däremot lämnade Malt en öppning för att den åtalade skulle kunna lida av någon typ av psykos.

När Malt skulle fortsätta sitt vittnesmål med att diskutera alternativa diagnoser invände försvaret och hänvisade till den åtalades personliga integritet.

Breiviks försvare Geir Lippestad menade att Malts vittnesmål är att betrakta som ytterligare en utredning och att en sådan ligger utanför Malts mandat. Men rätten beslöt att Malt fick fortsätta med löfte om att bryta utsändningen från rättssalen om känsliga personuppgifter kom upp.

Den barnpsykiatriker som undersökte Breivik som fyraåring var kallad som vittne i dag men rätten beslutade att psykiatrikerns tystnadsplikt väger tyngre än vittnesmålet och beslöt att Per Olav Näss inte ska vittna.

Målsägandebiträdena har flaggat för att man kan komma att protestera mot beslutet eftersom man anser barnpsykiatrikerns vittnesmål som avgörande.

I sin utredning av Breivik som barn kom Näss fram till att det fanns risk för en skev personlighetsutveckling och att det bästa för barnet vore att inte bo hos sin mamma.

Bakgrunden till utredningen var att Breiviks mor sökte hjälp eftersom hon upplevde ansvaret för sonen som alltför tungt.

Breiviks mor tog tidigare i veckan tillbaka sitt samtycke till att fria Näss från tystnadsplikten.

Oavsett vilken av utredningarna rätten väljer att tro på så kommer rättegången att förändra norsk rättspsykiatri för all framtid säger tidningen VG:s rättskommentator Anders Giaever till Ekots Jenny Sanner Roosqvist i Oslo.

– Nu är det en maktkamp inom hela den psykiatriska miljön i Norge, akademiker mot utövande läkare och rättspsykiatrker mot professorer och det kommer att förändra norsk psykiatri för all framtid, säger Anders Giaever.