Ryssbybrand troligen anlagd

Branden i Ryssby kyrka i Rockneby norr om Kalmar var troligen anlagd. Resterna av en brännbar vätska har hittats i ruinerna. Det, tillsammans med det extremt snabba och häftiga brandförloppet, tyder enligt polisen på att branden var anlagd.
Branden startade sannolikt i kyrkorummet nära tornet. Men ännu är brandorsaken inte helt fastställd, polisen har ingen misstänkt, och det återstår fortfarande att höra en del personer som befunnit sig i Rockneby och runt kyrkan den elfte april, då Ryssby kyrka totalförstördes i en brand. Om kyrkan ska byggas upp igen eller inte är ännu inte bestämt.