Utredning om kommundelning klar

Nu är det klart att utredningen om en kommundelning i Strängnäs kommer att bli offentlig den 15 april.
Då arrangeras ett offentligt möte i Folkets hus i Åkers styckebruk där Kommunförbundets representant kommer att lägga fram utredningen om vad det skulle innebära om Åker och Mariefred bildade en egen kommun. Politiker och tjänstemän kommer då också att få information för första gången. Det säger kommunens utvecklingschef, Arne Rutgersson.