K1: Bland satelliter och pimpade paraboler i Fittja

Alla blir glada av de färggranna prickarna mot himlen, nästan alla i alla fall. Anna Tullberg går på parabolvandring i stockholmsförorten Fittja med konstnären Isabel Löfgren, som pimpar paraboler sedan i höstas.

Husen är höga och parabolerna många. De flesta är gråa, men några har fått färg. Stark färg. Parabolklänningar sys på löpande band i systugan i bottenvåningen på ett av hyreshusen.

De boende i stockholmsförorten Fittja har svårt att skiljas från sina antenner, då kapas en livlina till andra delar av världen. Men när de deltar i konstprojektet Satellitstaden av Isabel Löfgren och Erik Krikortz skapas nya nätverk. 

Konstnären Isabel Löfgren (tv) i färd med att klä en parabol.