Länstyrelsen utreder dödsfall

Även länsstyrelsen ska nu göra en tillsynsutredning kring ett privat vårdhem i norra Sörmland där en intagen man dog under oklara omständigheter i somras.
Mannen som var i sextio-årsåldern avled i en anhörigs armar när denne besökte honom på hemmet. Vid obduktionen framkom att mannen drabbats av flera hjärtinfarkter som inte hade behandlats. Den avliden mannen behandlades med den omdiskuterade schizoifrenimedicinen Leponex som misstänks ha ett samband med ett stort antal dödsfall. Den anmälda läkaren har anmälts till HSAN fem gånger tidigare, 1995 utdelade ansvarsnämden en erinran.