Kommunalrådet far med osanning

I Radio Västs granskning av Vänersborgs kommuns förebyggande arbete mot droger, intervjuades Vänersborgs moderate kommunalråd, Sven-Ingvar Eriksson i dag. Han håller inte med om att kommunen brister i det förebyggande arbetet när det gäller droger bland ungdomar. Men Eriksson hävdade också att de organiserade nattvandrarna finns kvar i kommunen och att han har kontakt med dem. Men nattvandrarna upplöstes för över ett halvår sedan, och den enda som finns kvar är Sadia Gustavsson och enligt henne har kommunalrådet inte sökt kontakt. När Radio Väst senare i dag pratade med Sven-Ingvar Eriksson sa han att han menade att han nog hälsat på någon nattvandrare någon gång på stan.