Ordförandestrid blossar upp inom SDU

1:54 min

Det har blåst upp till ordförandestrid i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, inför årsmötet i slutet av sommaren. En strid som också engagerar många i moderpartiet. En av stridsfrågorna handlar om i vilken mån ungdomsförbundet ska kritisera sitt moderparti offentligt.

Paula Bieler, som nu utmanar den sittande ordföranden, förespråkar en försiktig linje.

– Jag anser framför allt att man ska försöka föra diskussionen internt först och få gehör där och se till att man verkligen verkar som den kritiska kraften inom hela organisationen så att vi fortfarande kan vara en enad rörelse gemensamt, säger Paula Bieler.

Men SDU:s nuvarande ordförande Gustav Kasselstrand är av en annan uppfattning och har flera gånger gått i offentlig polemik mot Sverigedemokraternas ledning. En debattartikel i Aftonbladet, där SDU kritiserade moderpartiets Mellanösternpolitik för att vara alltför Israelvänlig, väckte ont blod i partitoppen. Inte bara för innehållet utan också för att kritiken framfördes offentligt. Men Gustav Kasselstrand ångrar inget.

– Om man tittar på de andra ungdomsförbunden så har de en mycket större självständighet gentemot sina moderpartier än vad SDU har. Om vi nu vill bli ett normalt parti i den meningen att vi fungerar som andra partier, då måste man också tillåta den här utvecklingen, säger Gustav Kasselstrand.

Sverigedemokraterna är ett de mest toppstyrda partierna i riksdagen och lojaliteten med partiledningen anses viktig. Att ungdomsförbundets ordförande då ger sig ut på egna vandringar väcker oro. Maktbalansen kan rubbas.

Bland Kasselstrands supportrar talas nu om att Paula Bielers kandidatur är ett kuppförsök med förgreningar i partiledningen för att rätta in SDU i ledet. Bielers anhängare talar i sin tur om att SDU i dag blivit alltför grabbigt och glömt bort frågor som skol- och bostadspolitik för att i stället lägga kraften på demonstrationer och flaggviftande.

Ordförandevalet sker i slutet av sommaren. De båda konkurrenterna är inte helt överens om hur den framtida politiken inom SDU ska föras.

– Jag vill gärna visa att vi har fler sidor än nationalismen, som är grundläggande, men det är inte det enda vi har, säger Paula Bieler.

– Det finns ingen anledning att byta ut ett vinnande koncept. Det har gått väldigt bra det här året, vi har slagit medlemsrekord, vi har fler distrikt än någonsin, vi har fler aktiva än någonsin. Den här utvecklingen har tjänat SDU väl och därför tycker jag att vi ska fortsätta på den anslagna vägen, säger Gustav Kasselstrand.