Billiga utsläppsrätter oroar svenska politiker

1:08 min

Det är billigare än på länge att släppa ut koldioxid i Europa – i alla fall för industrier som handlar med utsläppsrätter. Priset för ett tons utsläpp är nere i 58 kronor. Den låga nivån väcker oro hos politiker från både vänster och höger.

– Nu är priset på att släppa ut så otroligt lågt att det finns nästan inget incitament alls för den europeiska industrin att ta tag i sina utsläpp av växthusgaser. Det är extremt allvarligt, säger Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson.

Tanken med EU:s utsläppshandelssystem är att pressa industrin att minska sina utsläpp och att belöna de företag som ställer om snabbast, eftersom de kan sälja sina oanvända utsläppsrätter. Det är den senare funktionen som nu är äventyrad.

De senaste månadernas bottennoteringar på 60-70 kronor per ton kan jämföras med den svenska koldioxidskatten på 1 060 kronor per ton koldioxid.

– Det är en väldigt låg nivå, i synnerhet om man jämför med den koldioxidbeskattning vi har för företag som inte är inne i handelssystemet, säger Lars Hjälmered (M), i riksdagens miljöutskott och fortsätter:

– Men i grund och botten är jag positiv till ett sådant här handelssystem för det innebär ju att man sätter ett pris på utsläpp och skapar en marknadsmekanism för att få till miljöförbättrande åtgärder.