Tågtrafik kan komma prövas

Genom det nya bolaget Nordpassagen ska svenska SJ och franska Connex tillsammans försöka ta upp konkurrensen om tågtrafik på Norrland. Men vinner Nordpassagen den pågående anbudstävlingen kommer samgåendet att prövas av EU-kommissionen eftersom både SJ å Connex är dominerande på järnvägsmarknaden.
Den 14 juni avgör Rikstrafiken vilket bolag som från år 2002 ska sköta nattågstrafiken mellan södra Sverige och övre Norrland samt den regionala trafiken på Malmbanan. Hittills är det bara den nuvarande operatören Tågkompaniet och Nordpassagen som lagt in anbud på trafiken.