Euroländer varnas för grekisk sorti ur eurozonen

Kreditvärderingsinstitutet Moody's kom sent i går kväll med en varning till samtliga euroländer. Om Grekland lämnar euron kommer det att innebära ett hot mot eurons hela existens, och leda till nedgraderingar av alla de euroländer som i dag har toppbetyg.

Nedgraderingarna skulle då även gälla Tyskland, enligt Moody's.

Kreditvärderingsinstitutet  sa också att om Spanien tvingas be EU om nödlån för att rädda den skuldtyngda spanska banksektorn, kommer det att leda till ytterligare nedgradering av Spaniens kreditbetyg.

I ett uttalande sent i går kväll uppgav Internationella valutafonden att Spaniens svaga banker behöver minst 40 miljarder euro i extra kapital.

Siffran har satts utifrån stresstester av bankerna, men en IMF-tjänsteman sade att bankerna troligen behöver ännu mer kapital, som en buffert för att klara omstruktureringar och låneförluster.

– Vi anser att stresstester är en god mätare, men de är egentligen en lägsta nivå av vad som krävs, sade Ceyla Pazarbasioglu, som leder IMF:s stresstestgrupp.

Ofta behövs en buffert på 1,5 till 2 gånger så mycket för att övertyga marknaden om bankernas styrka, sade Pazarbasioglu på IMF.


Ekot/TT