Stockholm

Fyrans buss ska bli snabbare

Det ska gå snabbare att åka med stombussarna. Passagerarna kommer exempelvis att kunna stiga på och av genom samtliga dörrar. Det är ialla fall ett gemensamt förslag från SL och Stockholm stad. detta för att minska spilltiden vid busshållplatserna.

Förändringarna bör enligt dokumentet först göras på linje fyra, men sedan utökas till andra linjer för att på så sätt öka bussarnas medelhastighet.

Målet är att stombussarna ska ha en medelhastighet på 20 kilometer i timmen vilket idag inte nås.