VÄNERN/KLARÄLVEN

Samarbete ger Vänerlaxen nytt hopp

Nu finns nytt hopp om att rädda Vänerlaxen. Laxen ska växa sig stark i sjön med hjälp av projekt "Vänerlaxens fria gång" där Sverige och Norge jobbar tillsammans.

En viktig pusselbit i projektet "Vänerlaxens fria gång" är Klarälven, där laxen leker innan den går tillbaks till sjön igen.

Älven föder i dag runt 600 vilda laxar varje år. På 1800-talet fångades på Värmlandssidan uppåt 300 000 laxar årligen ur älven.

Ett svensk-norskt samarbete
Nu ska länsstyrelsen i Värmland och Fylkesmannen i norska Hedmark samarbeta för att rädda Vänerlaxen i Klarälven och även i norska Trysilälven.

Laxen, som leker uppe i älvarna ska bland annat få hjälp att ta sig förbi flera kraftverk ned mot Vänern. Hjälpen består i transport i tankbil förbi de faror som kraftverken utgör. Förhoppningen är att det ska bli mer lax i sjön.

Projektet "Vänerlaxens fria gång" startade 2011 och pågår till 2013. Runt 25 myndigheter, kommuner, kraftbolag och intresseorganisationer i Sverige och Norge deltar. Budgeten är på 25 miljoner svenska kronor och 7 miljoner norska kronor.

Få överlever farofylld vandring
I dag överlever bara två av tio laxar nedresan från älvarna till Vänern. På sikt kan det bli fråga om att anlägga laxtrappor vid kraftverken eller bygga bäckar förbi för att laxen ska kunna ta sig upp och ned på ett säkert sätt.

Det finns två laxstammar i Vänern: Klarälvslax och Gullspångslax. De lever i sötvatten och simmar aldrig ut i havet, vilket är unikt. Orsaken är att stammarna blev instängda i Vänern efter istiden.