Reinfeldt gästade Lördagsintervjun

32 min

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar nu sitt kritiserade uttalande om etniskt födda svenskar. Samtidigt som statsministern står fast vid att människors kulturella och etniska ursprung är viktigt för att förklara arbetslösheten säger han i Ekots lördagsintervju att det kanske hade varit bättre om han använt ett annat uttryck.

– Det kanske är bättre att säga inrikes födda. Men det finns frågor kopplade till etnicitet som, hur många gånger man än försöker hävda att det är olämpligt att prata om detta. Så som flödet in till Sverige får vi växande problem med arbetslöshet och utanförskap, säger Fredrik Reinfeldt.

Det var i en intervju med nyhetsbyrån TT under ett arbetsplatsbesök som statsministern hävdade att det inte råder massarbetslöshet i Sverige eftersom arbetslösheten är lägre bland "etniskt födda svenskar mitt i livet".

Från såväl opposition som från borgerliga debattörer fick statsministern kritikför att han delade upp arbetslösa efter etniskt ursprung, samtidigt som han fick beröm av Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Men också beskrivningen att arbetslösheten är "mycket låg" bland svenskfödda mitt i livet är kontroversiell. Nära hundratusen personer är arbetslösa i den gruppen. Det är lika många som det var när Fredrik Reinfeldt tog över regeringsansvaret 2006.

Gällande den ekonomiska krisen i Spanien tror statsminister Fredrik Reinfeldt att den spanska regeringen kommer att behöva ännu större nödlån än de 40 miljarder som internationella valutafonden talat om för att rädda de spanska bankerna.

– Det tror jag är allas bedömning. Det talas till och med om belopp uppåt 80 miljarder euro. I realiteten talar vi om den största finansiella räddningsaktion världen har sett.

Så när en talesperson för Spaniens regering säger att det här ska vi inte göra, så ska vi inte tro henne?
– Jag satt i många år bredvid den tidigare socialistledaren och premiärministern Zapatero och hans ständiga budskap var att vi har inga problem med våra banker. Jag tror att omvärlden anser det belagt att det finns omfattande problem.

Fredrik Reinfeldt tycker att de spanska bankernas ägare och de spanska staten först ska ta sin del av ansvaret för att rädda bankerna. Det innan det blir aktuellt att utnyttja EU:s räddningsfonder.

– Ordningen bör ju vara den, tycker vi, att man först täcker det med att ägare av privata pengar tar på sig en del av ansvaret. I andra hand kan staten själv göra det och först i tredje hand kan man söka sig till de europeiska räddningsinstitutionerna, som vi ibland kallar brandvägg, säger Fredrik Reinfeldt.