Vindelälven restaureras

Östersjölaxen ska bevaras och för det har 1,3 miljoner kronor gått till länet. Det handlar bland annat om restaureringsåtgärder i Vindelälven. Totalt i landet har Fiskeriverket delat ut 25 miljoner för att stärka den biologiska mångfalden.