Marinmuseum måste bli bättre

Allt färre människor besöker Marinmuseet i Karlskrona. Under 2001 var antalet besökare knappt 77.000 och det är en minskning med ca 25.000 besökare jämfört med 1999.
Museets chef Per-Inge Lindqvist är inte förvånad över det vikande besökarantalet, utan det är ungefär i linje med vad man tidigare planerat. Men han säger samtidigt att museet måste bli bättre på att marknadsföra sig och göra bättre och intressantare utställningar.