Hård kritik mot kommundel

Vasa kommundelsnämnd i Örebro tar inte länstyrelsens kritik på allvar. Det tycker länsstyrelsen som idag riktar hård kritik mot hur Vasa kommundel agerat i ärendet kring den nästan ett år gamla flicka som misstänks ha dödats av sin mamma i Örebro tidigare i vinter.
Vasa kommundel får bland annat kritik för att man i den uppkommna vårdnadstvisten inte sett till barnets bästa. Men Lars Gavell som är kommundelschef i Vasa kommundel menar att kritiken bara handlar om hur man kommundelen dokumenterat arbetet. Enligt Lars Gavell har Vasa kommundelsnämnd sett till barnets bästa men inte skrivit ner det i sina journaler. Sven-Olof Pettersson är socialdirektör på länsstyrelsen och han har svårt att förstå hur kritiken kan uppfattas på det viset. Även socialjouren får skarp kritik av länsstyrelsen. Socialjouren får kritik för att den inte kontaktade den utredningsenhet som hade utrett flickans situation innan hon lämnades hos mamman för vård. Mamman fick ansvar för flickan samma kväll som hon dog trots att det var känt att mamman hade psykiska problem. Kommunen har tidigare i en utredning kommit fram till att barnets död var en oförutsägbar katastrof som ingen kunde förutse.