Självmord bland soldater växande problem i USA

1:48 min

Antalet självmord i den amerikanska militären är rekordhögt, visar en ny rapport från försvarshögkvarteret Pentagon. I genomsnitt har en amerikansk soldat om dagen tagit sitt liv under 2012.

Antalet självmord inom den amerikanska militären har fördubblats de senaste tio åren, sedan USA påbörjade sin krigföring i Irak och Afghanistan.

Problemet har blivit allt mer uppenbart, framför allt de senaste åren. Nu är antalet självmord bland de amerikanska militärerna uppe i en person om dagen, i genomsnitt. Det visar de nya siffrorna från militärhögkvarteret Pentagon.

Under 2012 har de soldater som dött för egen hand varit betydligt fler än de som dukat under i strid.

En talesman för Pentagon säger i en kommentar att militären fortfarande har svårigheter med attityder kring psykiska problem, trots flera års försök att förändra inställningen hos framför allt de amerikanska befälen.

USA betalar ett högt pris för de senaste årens krigföring, och inte bara i ekonomiska termer.

Antalet hemvändande soldater som söker hjälp för psykiska och fysiska skador har ökat markant, och enligt New York Times väntar nästan 900 000 på besked om kompensation.

Krigstrauman och det faktum att det blivit allt vanligare att soldater får tjänstgöra många gånger i krigszoner, anses också vara de troligaste förklaringarna till det stora antalet självmord inom militären.

Samtidigt finns problemen också bland soldater som aldrig skickats ut i strid, och siffrorna har ökat, trots att USA dragit sig ur Irak och förbereder för att lämna Afghanistan.