500.000:- till Parken

Folkparken i Skellefteå får 500.000:- i bidrag från kommunen för att arrangera en höstfest. Det beslutades i Skellefteå fullmäktige i dag .
Det blev en lång ideologisk debatt där moderaterna folkpartiet centern och miljöpartiet menade att kommunen redan bidrar med en miljon till Skelleftefestivalen och att det finns betydligt angelägnare verksamheter som idag saknar pengar. Socialdemokraterna och vänsterpartiet menade att det även behövs nöjen för Skellefteås medborgare. Efter votering godkändes förslaget med röstsiffrorna 46 för och 18 mot .