Anders Borg: Det var nödvändigt

5:53 min

Finansminister Anders Borg kommenterar nu det stora spanska nödlånet på 100 miljarder euro som ska rädda de spanska bankerna från kollaps. Sverige deltar inte i processen men finansministern  välkomnar euroländernas beslut.

– Det var nödvändigt, säger Anders Borg till Ekot.

Det är de 17 euroländerna som i går beslutade hjälpa Spanien som får ett krisstöd på upp till 100 miljarder euro.

– Det var nödvändigt. Vi har haft stora husprisfall och stora fastighetsprisfall i Spanien och det har urholkat balansräkningarna på bankerna. Så för att få undan osäkerheten i världsekonomin var det nödvändigt att skapa den här brandväggen, säger finansminister Anders Borg (M).

Är det här tillräckligt?

– Ja, man får nog bedöma att det är tillräckligt, givet att valutafonden har bedömt att de tror att återkapitaliseringsbehoven ligger på storleksordningen ungefär 40 miljarder så bör nog en brandvägg på 100 vara tillräckligt.

Hur påverkar det här Sverige?

– På kort sikt minskar ju det här osäkerheten och det är positivt. Men man ska vara medveten om att vi har ett val i Grekland nästa helg och den osäkerheten kvarstår. Det var bra att man fick den här pusselbiten på plats, men det finns en del osäkerheter kvar.

Om man då ser på upplägget till Spanien. Det är ju bankerna som ska få stödet via staten. Men samtidigt är det så att bankerna köper obligationer av den spanska staten. Blir det inte lite av rundgång så att Spanien som nation ändå dras in i det här?

– Det man har gjort som bedömning från valutafondens (IMF:s) sida är ju att Spanien nu ligger på ett underskott på ungefär fem procent av BNP i år. Och man kommer in närmare tre procent nästa år och mot tre procent året därpå. Då gör man bedömningen att det i grunden inte finns ett så allvarligt statsfinansiellt problem att de behöver stöd. Utan det är för de spanska bankerna som stödet är nödvändigt, säger finansminister Anders Borg och fortsätter:

– Nu gäller det dock att man har noggrann övervakning. Det är ju alldeles klart att de spanska myndigheterna inte talat klarspråk om hålet i sitt banksystem. Jag har suttit bredvid den spanske finansministern de senaste fem åren och det här har de inte varit tydliga med, det är det minsta man kan säga.

Och sammanfattningsvis, påverkan på Sverige, hur ser den ut?

– Det här beslutet minskar riskerna för Sverige och det är positivt.

Finns det anledning att vidta några som helst åtgärder, till exempel att reservera pengar? Tidigare har ju Sverige reserverat pengar när exempelvis Lettland hade ekonomiska problem?

– Nja, alltså vi följer ju utvecklingen noga, men vi har inte så tung exponering till Spanien, vare sig svenska banker eller Sverige som nation. Men såväl Riksgäldskontoret som Riksbanken och Finansinspektionen är ju på alerten och följer detta noggrant och vi har löpande möten för att stämma av situationen. Allting tyder hittills på att läget är stabilt i Sverige, säger Anders Borg.