Miljögifter vid skrotfirma

Marken vid en skrotfirma i Visby innehåller stora mängder miljögifter som PCB, arsenik och kvicksilver.
Redan tidigare i år fanns starka misstankar om att det kunde finnas allvarliga föroreningar i aktuella området, som riskklassats högt, bland annat eftersom det är ett vattenskyddsområde. Under våren har prover tagits på marken för att få reda på vilka föroreningar det är frågan om och hur stor risk det är att de sprids till grundvattnet. Hittills finns dock inga tecken på att vattnet förorenats. Vem som är ansvarig för miljögifterna är oklart, eftersom flera olika företag varit verksamma på platsen.