Landstingsstyrelsen får kritik

Landstingsstyrelsen har inte nått de mål som satts upp när det gäller viktiga frågor som ekonomi, tillgänglighet och arbetsmiljö. Det konstaterades i revisionsberättelsen under dagens landstingsfullmäktige i Umeå.
Revisionsberättelsen visar att landstinget förra året hade ett underskott på 70 miljoner kronor, att sjuktalen ökade istället för att sjunka och att att det är fortfarande köer på många håll inom landstingets vård. Men revisorerna menar att styrelsen gjort så gott den kan och styrelsen beviljades också ansvarsfrihet. Landstingsrådet Levi Bergström (s) håller med om att målen inte nåtts, men anser att det finns många förklaringar. Väntetiderna är för långa på grund av personalbrist, vilket leder till dålig arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till dyra personallösningar som kostar mycket pengar. Men oppositionen menar att det finns brister i majoritetens arbete och centerpartisten Olle Edblom liknade vid dagens debatt landstinget vid patient som borde byta doktor.