M vill att ny myndighet granskar äldreboenden

0:33 min

Moderaterna vill att en ny myndighet ska granska landets äldreboenden och få makt att stänga boenden om grova missförhållanden uppdagas, uppger SVT:s Rapport.

Det är ett förslag som kommer från en arbetsgrupp inom partiet som föreslår ny politik på välfärdsområdet. Tanken är att myndigheten, en så kallad välfärdsinspektion, framför allt skulle verka förebyggande. 

Välfärdsmyndigheten föreslås kunna göra allt som Socialstyrelsen i dag ska göra och alltså även kunna stänga äldreboenden som inte fungerar bra. Det säger Moderaternas partisekreterare Kent Persson.

– Det viktigaste för en sådan här myndighet är att den ska jobba förebyggande men den ska också kunna gå in med åtgärder och krav på vad som behöver göras. Är missförhållandena för stora ska välfärdsmyndigheten kunna stänga äldreomsorg, säger Kent Persson.