Ny utbildning vid universitetet

Det blir allt vanligare på Luleå tekniska universitet att eleverna kombinerar helt olika ämnen för att bredda sin utbildning. Så till exempel kan en elev kombinera teknik och ekonomi, eller miljö och juridik och få fram nya kunskaper. Traditionellt väljer studenten närliggande ämnen, men sedan i höstas kan hon läsa olika ämnen i något som kallas för Arenautbildning. Det är ett slags tvärvetenskapliga studier, som universitet hoppas ska leda till ökad kreativitet. Till hösten blir det ännu fler arenautbildningar.