Östergötland

Stor växtinventering i länet

Närmare 200 östgötar har hittills anmält intresse för att vara med och inventera länets alla växter. Det är föreningen Östergötlands flora som står bakom projektet som påbörjades i fjol och som beräknas pågå under tio års tid.

Förutom att inventera floran i vårt landskap är syftet också att öka intresset och kunskapen om våra växter.

Deltagarna, både nybörjare och garvade botaniker, får introduktion i form av både exkursioner och utbildningsdagar. De får sedan välja ett område som ingen annan har valt och som är fem gånger fem kilometer stort.