Bronsåldersmänniskan kan ha varit långseglare

1:51 min

Redan under Bronsåldern verkar människor i Norden haft handelskontakter i Europa, de kan ha seglat långa sträckor redan ett par tusen år före vikingarna. Detta konstaterar en forskargrupp efter analyser av dåtidens koppar som återfinns i många bronsföremål, kopparen går nämligen att härleda till gruvor i Europa.

- Det är första gången vi kan peka ut specifika malmregioner som matchar då med våra föremål, säger Johan Ling som leder forskningsprojektet.

Forskarna i Johan Lings grupp har gjort analyser av ett 70-tal noggrant utvalda svenska bronsåldersfynd. Proverna är hämtade från platser i Sverige där det finns koppar i marken och där det skulle kunna finnas en chans att kopparen till föremålen hämtades. Koppar är en av de metaller som ingår i brons.

Nu har man gjort både kemiska anlyser av alla de ämnen som ingår i bronset och därtill har man genomfört blyisotopanalyser av proverna. Resultaten har sedan matchats med en databas över kopparfyndigheter som har byggts upp vid universitetet i Oxford.

Det visar sig att kopparen i de svenska bronsåldersföremålen hämtades från gruvor långt bort. Exempelvis kan resorna ha gått så långt som till Cypern och Sardinien.  

Tvåtusen år innan vikingarna gav sig i väg på sina resor verkar det alltså har funnits vitt förgrenade handelsnät över haven. Bronsålderns hällristningar som vi ofta tycker är mystiska, med sina över 20 000 inristade skepp, bli kanske en realistisk bild från den nordiska bronsåldern.

Johan Ling är övertygad om att människorna här i Norden själva for iväg med sina skepp.

- Jag tror att man var aktiv i den här processen, åtminstone tog man sig till Brittiska öarna. Man tog sig till norra Tyskland vid många av de här flodmynningarna, där man kan ha mött grupper som fört med sig koppartackor.