Bromsande skogsindustri i eurokrisens skugga

2:46 min

Nu bromsar det in även för den svenska skogsindustrin i skuggan av den ekonomiska krisen i eurozonen, men det spanska nödlånet kan ge ny fart.

Skogsbranschen fortsätter att minska antalet anställda på grund av bristande lönsamhet. Det visar dagens rapport från branschorganisationen Skogsindustrierna.

– Det är ett avvaktande konjunkturläge efter att inledningen på året var ganska stark för sågade trävaror och massa, säger Marianne Svensén som är branschekonom på Skogsindustrierna.

Det är en gammal svensk paradgren, skogens gröna gull, som rent statistiskt delas in branschvis i sågverk och massa och papper, efter produkterna.

Exportvärdet var 128 miljarder kronor 2011. Och 2012 började bra, men nu syns en liten, men dock inbromsning.

Lönsamheten minskar som en följd av prispress och fallande exportmedelpriser i början på året, och det har lett till att antalet anställda fortsätter att sjunka. I år har ett pappersbruk och ett massabruk och ett sågverk lagts ner eller ska läggas ner.

Storbritannien fortsätter att vara största exportmarknad för sågade trävaror, men nedgången med 25 procent under den senaste femårsperioden visar på svag efterfrågan. Marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern visar dock starkt stigande efterfrågan. Saudiarabien, Egypten och Algeriet köper gärna svenskt.

Massaexporten ökade men produktionen minskade under årets fyra första månader. USA och Europa minskar medan Kina ökar, och utan Kina hade exporten av massa hamnat på minus.

Exporten av papper till Asien ökar, både till Kina och Japan, medan Europa minskar. Ändå trycks en stor del av Europas tidningar fortfarande på svenskt papper. Konsumtionen av papper minskar dock i hela världen.

Helgens stödpaket till Spanien kanske kan vända även den trenden.

– Vi har en svacka nu som följer av den ekonomiska oron som vi ser framför allt i södra Europa. Det påverkar och har påverkat byggandet i de här länderna, och därmed påverkar det efterfrågan på sågade trävaror, Marianne Svensén.

Kan stimulansen till spansk ekonomi som kommit under helgen påverka skogen?

– Det minskar oron förhoppningsvis och blir därmed en stabiliserande faktor som är bra för bland annat skogsindustrin, säger Marianne Svensén som är branschekonom på Skogsindustrierna.