Ny studie om hjärtstillestånd

Den som drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukhus har betydligt större chans att överleva i Göteborg än i Stockholm. Det visar en ny jämförande studie - som gjorts i samarbete mellan Södersjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Forskarna har undersökt samtliga hjärtstopp som inträffade utanför sjukhus i dom båda städerna år 2000 - och där man påbörjade räddniningsinsatser. Undersökningen visar att 6,6 procent överlevde i Göteborg - men bara 2,2 procent i Stockholm. Patienterna skilde sig inte i fråga om kön eller ålder. Ett skäl kan vara att det finns betydligt fler ambulanser i Göteborg än i Stockholm. Under dagtid har göteborgarna tillgång till 43 ambulanser per miljon invånare - medan stockholmarna får nöja sig med 31 stycken.