Friskolor i riksdagen

Regeringen väntas få nej till sitt förslag om försämrade villkor för friskolorna, när riksdagen röstar på onsdagen.
Enligt förslaget skulle kommunerna få större inflytande att bestämma om en friskola ska få starta, och fenom en ny nämnd kunna påverka om nya friskolor ska få bidrag eller ej. De borgerliga partierna kommer rösta emot förslaget, liksom troligen också miljöpartiet, och i så fall går det inte igenom.