Folkpartiet vill förändra svenska för invandrare

1:57 min

Folkpartiet har lagt fram ett nytt integrationspolitiskt program. För fjärde gången på tio år upprepar man kravet på svenskakunskaper för att få medborgarskap. Partiet nu föreslår en rad förändringar för att förbättra svenskundervisning för invandrare, SFI.

– Vi tycker att det är en viktig fråga. Då har vi sagt det att som incitament för att lära sig svenska så fort som möjligt kan det vara bra att koppla det till medborgarskapet, säger Nyamko Sabuni.

Många av Folkpartiets förslag handlar om förbättrad svenskundervisning för invandrare, SFI. Men kritiken mot SFI är stark. Det är alldeles för stora elevgrupper och kvalitén på lärarna kritiseras också ofta. Till det kan läggas att många av dagens flyktingar och asylsökande har bristande erfarenhet av att gå i skolan.

Detta är ingen ny kritik, den har funnits länge. Det händer påfallande lite för att reformera SFI, menar de som vill ha förändringar.

– Det har inte hänt påfallande lite, tvärtom har det hänt ganska mycket. Det är bara det att när det gäller utbildning så tar det en väldig tid.

Folkpartiet vill ha en rad förändringar av SFI. Den ska vara mer individuellt anpassad och mer jobbanknuten i den svenska som lärs ut, och den ska fungera på kvällstid och under sommaren.

– Vi håller på och vidtar många åtgärder för att förbättra SFI. Men SFI måste också organiseras på ett sådant sätt att den passar varje individs förutsättningar och behov - att den ska pågå året runt, till exempel. Varför ska en vuxenutbildning stänga på sommaren som det vore grundskolebarn det handlar om.

Folkpartiet tänker ta upp sina krav i regeringens budgetförhandlingar. En del kostar pengar, men det är inget partiet räknat på ännu.

Folkpartiet upprepar en del krav från tidigare, som att man kan förlora sitt ekonomiska bidrag om man vägrar flytta för att ta ett jobb. Partiet vill även införa ett aktivitetskrav. Den som går på SFI ska göra något annat de timmar personen inte sitter i skolbänken.

– Därför att vi måste försöka utnyttja tiden på dagen till att vara aktiv, till att skapa kontaktnät, till att lära sig svenska, till att praktisera och få en fot in på arbetsmarknaden.

– Om vi bara har tre timmar på skolbänken inom SFI så räcker det inte. Vi måste kunna fylla hela dagen, den vuxne ska vara aktiv en full dag, säger Nyamko Sabuni.