Sverige får godkänt av EU för dubbla skattestraff

1:39 min

EU:s regler tillåter Sverige att en person som fått betala skattetillägg också kan åtalas för skattebrott. Det anser EU:s generaladvokat i dag i ett förslag till dom.

Förslaget är är en seger för regeringen och Skatteverket och ett bakslag för kritikerna som vill stoppa det svenska systemet, med det de anser vara dubbla straff för samma brott.

Det svenska Skatteverket gör varje år 3 000 anmälningar om brott där den som anmäls enligt skattereglerna ska betala ett skattetillägg.

Den juridiska tvisten handlar om det ska vara tillåtet att en person ska tvingas att betala skattetillägg och sedan dessutom åtalas och kanske dömas till böter eller fängelse för skattebrott.

Det är tingsrätten i Haparanda som ställt frågan om systemet med dubbla straff är förenligt med EU:s stadga om medborgarnas grundläggande rättigheter.

Och generaladvokatens svar är att det inte finns något hinder för att Skatteverket först beslutar om att den som inte skött sin deklaration betalar skattetillägg, alltså extra skatt och sedan dessutom åtalas för skattebrott.

Att det ska bli så här förutsätts förstås av att EU:s domstol senare i år följer generaladvokatens förslag till dom.

Men frågan om dubbla straff drivs också på annat håll. I Europadomstolen i Strasbourg behandlas just nu fyra svenska fall där de inblandade fått skattetillägg och dessutom dömts för antingen skattebrott eller bokföringsbrott.

Även här hoppas regeringen förstås på att det svenska systemet ska godkännas.

Men Sverige har förberett sig på att reglerna kanske trots allt måste ändras. En utredning har tillsatts. Den ska vara klar nästa år och vilka förslag som då kommer avgörs av det som just nu pågår i EU-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourg.