Ny rysk järnväg planeras

Ett för nordisk skogsindustri viktigt ryskt järnvägsbygge planeras. Linjen ska sträcka sig från Uralbergen i öster till nordvästra Ryssland.
Flera stora aktörer inom nordisk skogsindustri vill vara med och finansiera bygget. En kraftigt förbättrad infrastruktur i dom skog- och mineralrika områdena i Ryssland kan bli mycket positivt för den eventuella Norrbotniabanan mellan Umeå och Haparanda. Det är företaget Belkomur i republiken Komi som avser att bygga en järnväg med sträckning Arkhangelsk-Syktyvkar-Kudymkar-Perm. Inom kort kommer företagets ledning att träffa potentiella investerare i Helsingfors. Belkomur har tillkännagivit att utländska företag kommer att inbjudas att fälla skog längs med järnvägssträckan. Järnvägskonstruktionen kommer att finansieras genom intäkter från långtidsleasing av avverkningsrättigheter och genom att ta ut andelar på avverkningsföretagens vinster. De finska företagen Thomesto, Stora-Enso, Metso och Partek har redan gått med på dessa villkor, enligt Bizbarentsprojektets hemsida. Bizbarents är ett led i Barentssamarbetet i Norr- och Västerbotten, vilket på regional nivå leds av länsstyrelserna i de båda länen. Näringslivsutveckling är ett prioriterat område inom samarbetet. 020319-1729