Miljoner av EU pengar väntar

Företag i länet har möjlighet att söka 170 miljoner kronor i EU medel för att höja kompetensen i sina företag.
Men företagen, främst i inlandet, är dåliga på att söka EU-pengar och för att sprida information om möjligheterna att få dessa pengar har partnerskapet Växtkraft anställt ''uppsökare'' som ska informera om hur man gör. Uppsökarna ska hålla informationsträffar i länets kommuner men även besöka enskilda företag och organisationer för att stimulera till flera bra växtkraftprojekt.