Varmkörda datorer stoppade Marks kommun - brister måste åtgärdas

En serie omständigheter ledde till att en till synes ofarlig överhettning i en serverhall slog ut Marks kommun hela it- och telefonsystem. Det allvarliga datorhaveriet för drygt två månader sedan är nu utrett.

Natten till 29 mars blev det överhettning i kommunens serverhall. De två kylsystemen var båda satta ur spel. Det luftburna på grund ett rutinmässigt justeringsarbete, och det andra vattenburna på grund av ett planerat vattenavbrott i kommunhuset.

Servrarna larmade gång på gång under natten om att temperaturen steg – men ingen it-jour fanns så meddelandena lästes aldrig av .

Först på morgonen upptäcktes larmen och kylningen kunde komma igång. Men då var skadan redan skedd och samtliga datorer och all telefoni bröts för all kommunens verksamhet under hela dagen. Först sent på kvällen kom systemen igång.

Nu konstaterar kommunen en rad brister. Dels krävs bättre rutiner kring informationen, och dels måste it-säkerheten och larmhanteringen ses över.

Dessutom bör kommunen undersöka om serverhallen verkligen håller måttet.