Svenska naturen snart inte längre gratis

2:30 min

Naturen håller på att få ett pris. Regeringen arbetar nu tillsammans med svenska företag för att prissätta så kallade ekosystemtjänster. Tanken är att detta ska gynna både miljö och näringsliv.

– Ja det handlar om att sätta ett pris på de resurser som vi hittills har utnyttjat helt gratis: vatten, mark, luft, säger miljöminister Lena Ek.

– Och jag tror att det är väldigt viktigt att tala om de tre benen i hållbar utveckling: ekonomi, sociala frågor, och ekologiska frågor eller miljö.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att identifiera olika så kallade ekosystemtjänster, till exempel när maskar gör marken bördig i skogen. Sedan ska miljöföreteelserna värderas till ett rimligt pris.

Ett konkret exempel på värdering av en så kallad ekosystemtjänst, är hur en internationell sammarbetsorganisation mellan olika företagsledare räknat ut förlusten av uteblivna skördar om världens pollinerande insekter skulle försvinna.

Priset uppskattas till 190 miljarder amerikanska dollar per år.

– Bina gör jobbet gratis, men när de faller bort så ser man vad kostnaden är, säger Maria Norell som är hållbarhetschef på massaindustriföretaget Akzonobel.

Akzonobel testade nyligen på att utvärderat de samhällskostnader som uppstår vid företagets koldioxidutsläpp.

– Det är att kunna ta klokare beslut, för att knappheten av resurserna kommer öka, säger hon.

Förutom att företagen skriver om sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen och på så sätt förhoppningsvis gör kunder och investerare nöjda, kan företagen tjäna pengar på miljöarbete genom att till exempel undgå vissa miljöskatter, bättre bedöma olika risker för straffavgifter, men även hitta nya inkomstmöjligheter.

Men när politiker och företagare nu sätter ett pris på naturen menar kritiker att det finns en risk att rika företag väljer att ta kostnaden för ett agerande som missgynnar miljön.

– Ja men risken är större om vi låter bli att ta den här diskussionen och att fördjupa miljöpolitiken. Det är en risk för oss, men naturligtvis också för de enskilda företagen, säger miljöminister Lena Ek.

– Att tömma vattentäkter eller förgifta matjord, borde kosta på samma sätt som att det kostar att släppa ut kemikalier eller föroreningar.