Hård kritik mot energi förslag

Regeringens förslag om att från nästa år ändra stödet till förnyelsebar el får hård kritik av vindkraftsföretagen.
-Stödet blir för dåligt för att det ska gå att genomföra den storskaliga utbyggnad av vindkraft som regeringen vill ha. Det anser SVL - Sveriges vindkraftsleverantörer. Enligt deras talesman, Gunnar Fredriksson, så blir det inga stora vindkraftparker i Sverige, eller i Norrbotten, varken på land eller till havs, om regeringens förslag går igenom i riksdagen. För Norrbotten betyder det att en rad vindkraftsprojekt nu riskerar att läggas på is. Till exempel de stora vindkraftparker som planeras i fjällen - i Kiruna, Gällivare och Jokkmokk - samt i havet och vid kusten i Luleå och Piteå. Totalt handlar det om planer på mer än 800 vindkraftverk. Regeringen vill ju att förnyelsebar elproduktion ska byggas ut kraftigt så att kärnkraften kan avvecklas och vill att vindkraften ska stå för en stor del av den nya energin. År 2015 ska vindkraften ensam stå för 10 terrawattimmar el, hoppas regeringen. Det motsvarar produktionen i ett par kärnkraftsreaktorer. Men enligt Gunnar Fredriksson så finns det inga investerare som vågar ställa upp på de osäkra ekonomiska villkor som regeringen erbjuder från nästa år - ett garanterat pris under sex år för gröna certifikat plus en miljöbonus som trappas ner till noll under sju år. - De villkoren är alldeles för kortsiktiga för de mångmiljardsatsningar som det blir frågan om. Regeringens mål att kraftigt öka vindkraften riskerar därför att misslyckas, anser Gunnar Fredriksson.