Svenska kurder söker urgammal religion

Nordens första zoroastriska tempel öppnar

17 min

Nordens första Zoroastriska tempel har öppnats i Sollentuna, norr om Stockholm. Den nya församlingen, Kurdistans Zarathustiska Samfund, samlar kurder och andra som är intresserade av den urgamla persiska religionen. Zoroastrismen brukar förknippas med iranier och indier men intresset ökar bland kurder i Sverige.  
- Alla kurder har som små hört att vi har Zarathustra som profet. Zoroastrismen är våra förfäders religion, säger Andaz Hwaize, föreståndare för det nya templet som bland annat kommer innehålla ett meditationsrum med helig eld, som är en central punkt i religionen. 
Reportage från invigningen av templet och uppföljande samtal med religionsvetaren David Thurfjell och Gautam Bhattacharyya, Stockholms Zoroastriska Församling.