Resturanger dåliga på kontroll

Det finns mycket stora brister i hur restaurangerna i Karlstad sköter sin egen kontroll i verksamheten.
Det visar en rapport från miljö och hälsoskyddskontoret som under förra året besökte 92 krogar och gjorde kontroller. 74 procent av restaurangerna hade fastställda egenkontrollprogram, men det var bara 22 procent som dokumenterade resultaten av sina kontroller. Många restauranger svalnar av sin mat på ett felaktigt sätt vilket kan medföra matförgiftning och när det gäller rengöring av ytor och skärbräden var cirka 20 procent av de prover som togs inte godtagbara.