Dillen dör!

Varför har det blivit så svårt att odla dill? Sedan några år tillbaka har dillen nått en höjd av ca 20 cm och sedan börjat gulna och vissna. I år har den börjat vissna redan nu, ca 5 cm hög. Vi bor i sydöstra Värmland.

H J Ä L P !!!!!!!!

Med vänlig hälsning,

Inger Nilsson.

Hej Inger

Det är inte så lätt att odla dill som man kanske kan tro. Frösådda plantor kan ju dyka upp lite här och var året efter. Men när man själv sår dill så händer det ofta att plantorna först gulnar eller antar en något rödfärgad ton och sedan vissnar.
Dillen kräver en lucker, mullrik jord. En tät jord hämmar plantornas utveckling och gör dem mer mottagliga för angrepp av jordburna svampar. Symptomet kallas för groddbrand eller rothalsröta.
Odlar man dill flera år på rad så sker det en anhopning av olika svampar som kan angripa frön och unga plantor.
När det gäller dill är det extra viktigt att ha en fyraårig växtföljd. Det innebär att man återkommer först vart fjärde år med dill på samma plats. Går inte det att ordna bör man byta ut jorden minst ner till 30–40 cm.

Om plantorna samtidigt visar krusighet är de angripna av bladlöss. Om man brukar ha problem med bladlöss är det bästa sättet att undvika angrepp genom att täcka direkt vid sådd med fiberduk.

Maj-Lis Pettersson