IT & Teknik

Copyswede stämmer Sony för musikmobiler

3:41 min

Copyswede stämmer Sony mobile för att deras mobiltelefoner i dag också kan räknas som mp3-spelare, som kan kopiera musik.

I dag betalar vi en liten summa på alla mp3-spelare och bränningsbara CD:s och DVD-skivor. Pengarna samlas in av organisationen Copyswede, som sedan fördelar pengarna till musiker, filmarbetare och författare, för att ersätta dem för de uteblivna intäkter som privatkopieringen innebär.

Copyswedes vd Mattias Åkerlind säger så här om varför det stämmer Sony.

– På motsvarande sätt som man kan använda en mp3-spelare för att lagra sin musik så kan man i dagsläget nyttja sin mobil för att privatkopiera på och därför menar vi att ersättningen ska utgå även på mobiltelefoner.

Men man använder kanske mobilen i första hand för att ringa, ska inte det spela någon roll?

– Det är rätt att mobiltelefonen även kan användas till annat, och att man använda produktens lagringskapacitet till andra saker än privatkopiering är en faktor som man ska beakta när man sätter avgiften.

Så privatkopieringsavgiften blir lägre om man även gör andra saker med apparaten?

– Det är en grund som man kan använda sig av när man förhandlar om nedsättningen av avgiften.

Frågan är om privatkopieringsavgiften ska gälla för alla apparater som över huvud taget kan lagra musik, eller bara sådana som är tillverkade för att användas för musikkopiering.

Helene Hillerström Mische är Sony mobiles ombud. Hon menar att eftersom datorer inte har nån privatkopieringsavgift i dag, så borde inte mobiltelefoner ha det heller.

– Datorer är ju undantagna i dag, och mobiltelefoner ännu mindre ägnade för privatkopiering än datorer så därför tycker vi att det är ganska självklart att det inte ska utgå någon ersättning i dag.

Men om man kan privatkopiera med sin mobiltelefon, ska man då inte betala privatkopieringsavgiften?

– Inte som lagen ser ut i dag. Det bygger på att upphovsrättslagen har ett antal undantag och inskräkningar och att det ska finnas en bra balans mellan rättighetsinnehavare och konsumenter.

Tvisten ska avgöras i Lunds tingsrätt. Men innan det beslutet kommer ska en liknande fråga avgöras. Copyswede vill även införa avgifter på externa hårddiskar och usb-minnen, men elektronikbranschen protesterar med samma argument som mobiltelefonoperatörerna. De menar att de här produkterna huvudsakligen används för att göra helt andra saker än att privatkopiera, som att lagra foton och spara ner licensierade kopior från till exempel iTunes eller Spotify.

Frågan ska avgöras i en skiljedomstol senast i oktober i år. Och förmodligen kommer det beslutet att vara vägledande för vem som får rätt i tvisten mellan Sony mobile och Copyswede.

Hannah Cederberg