pengar till finskt språkcentrum

Eskilstuna kommun föreslås satsa en halv miljon på ett finskt språk- och kulturcentrum på Mälardalens högskola perioden 2002 till 2004.
Förutsättningen är att andra finansiärer bidrar med pengar. Det framgår av ett förslag från förvaltningen Näringsliv och utveckling. Högskolan har ansökt hos utbildningsdepartementet om ekonomiskt stöd för att bygga upp ett centrum som ska stärka det finska språkets- och den Sverigefinska minoritetens ställning. Kostnaden beräknas till uppemot 7 miljoner kronor.