Skåne

Bekämpningsmedel i grundvattnet

2:26 min

Mycket av det skånska grundvatten innehåller rester av bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen har gjort.

– Och över hälften av de substanser som hittats är förbjudna i dag, berättar Hillevi Virgin som är vattenhandläggare på Länsstyrelsen.

Det är cirka 150 prover har analyserats från åren 2007 till 2010. Och i en tredjedel av dessa hittades alltså rester av bekämpningsmedel.

Hillevi Virgin säger att det nu är första gången som man gör en sådan här omfattande regional provtagning.